Монтесори Звоно

Приватна предшколска установа Монтесори звоно једина је установа ове врсте у Београду. Примењујемо квалитетан програм раног васпитања и образовања деце од 15 месеци до поласка...

Срећколино

Упис уз субвенцију Скупштине града! У мирном делу Врачара налази се приватна предшколска установа Срећколино, која својим полазницима, у топлој атмосфери, прилагођеном простору којим доминира...