Психолошка припрема за родитељство

Припрема за родитељство је програм који се реализује у сарадњи са стручњацима из Института за ментално здравље, а одржава се у већини београдских домова здравља. Бави се превенцијом раних потешкоћа у односу родитељ – дете. Намењен је будућим мајкама и очевима са циљем психолошке припреме и подршке за најрадоснији и најзахтевнији задатак који их чела – родитељство.
Током овог програма труднице се ближе упознају са кретањем емоционалних односа унутар породица које добијају принову. Упознају су се са елементарним осећањима и потребама новорођенчета, психичким и емотивним стањем мајке после порођаја, новој улози оца као подршке жени и детету, његовим осећањима. Припремају се како да разрешавају страхове и дилеме, како да развијају међусобно разумевање и поверење.
МАТЕРИНСТВО
Материнство, као високо вредновано у личном и друштвеном систему вредности, радосна је али изузетно захтевна, сложена и одговорна улога.
Кроз однос мајке и детета постављају се темељи за даљи развој детета и његово одрастање у здраво биће. Критичан период за развој тог односа је прва година живота, а најосетљивији и за дете и за мајку су првих месец дана по рођењу детета.
Дете од првог тренутка, кроз понашање саопштава своје потребе. Начин на који мајка препознаје и одговара на сигнале детета је основ за формирање привржености током прве године живота. Став према себи и очекивања од других засновани су на тим првим искуствима.
Истраживање и пракса показују да довољно добар однос мајка – дете води ка сигурној привржености, која је значајан заштитни фактор за дете и делује као подстицај за даљи развој потенцијала које дете доноси рођењем.
Несигурна приврженост и рано изостајање позитивне емоционалне подршке природном процесима раста и развоја носе ризик успоравања развоја, чешће проблеме понашања, проблеме контроле импулса, тешкоће у односима са вршњацима и осталима, ниско самопоштовање и друге емоционалне проблеме.
Због специфичности развоја централног нервног система, рана искуства имају трајни ефекат на дечији мозак, а неповољна најранија искуства тешко се могу кориговати каснијим позитивним искуствима.
ОСЕТЉИВОСТ ЗА ПОТРЕБЕ ДЕТЕТА
Биолошка дата предодређеност мајке да се брине о свом детету и способност да препозна шта је за њено дете најбоље, могу бити нарушени низом дејства фактора.
Што се тиче мајке, њени емоционални проблеми, искуства са односом са сопственом мајком, и њен однос са оцем детета, несигурност и повишена стрепња, могу значајно угрозити њену осетљивост за потребе детета.
Ток трудноће, сам порођај и први дани после порођаја, као и породично и социјално окружење такође утичу на тај однос.
РОЂЕЊЕ ДЕТЕТА
Неоспорно је да је рођење детета изузетно радостан, али и стресан догађај за мајку, оца и остале чланове породице, и да захтева од сваког од љих адаптацију на нове животне улоге и структуру породице.
Пажња околине у том периоду углавном је усмерена на праћење раста и развоја детета, а мање на сам однос. Мајке добијају савете шта би требало да раде(али не и како), и од позваних и од непозваних, што може унети несигурност и стрепњу у њихово бављење дететом.
Осећајне потребе мајке, осећајне потребе оца, његова улога и утицај окружења остају изван фокуса интересовања.
Стручњаци најчешће почињу да се баве родитељима и њиховим односом са дететом тек када се појаве тешкоће у функционисању детета или када породица дође у кризу. Клиничка пракса и теоријска сазнања указују на изузетан значај превентивних програма као најделотворнијих интервенција.
СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРОГРАМА ШКОЛЕ ЗА РОДИТЕЉСТВО
У већини домова здравља организоване су Школе за родитељство, намењен будућим мајкама и очевима са циљем психолошке припреме и подршке за најрадоснији и анјзахтевнији задатк који их чека.
Програми су засновани на најновијим сазнањима о дечијем развоју, родитељству и породичној терапији, искуствима из дугогодишњег рада са децом и породицама у кризи. Намењен је здравим породицама и усмерен на подизање самопоуздања и компетентности мајке кроз упознавање са развојним процесима детета, битним елементима довољно доброг односа, као и кроз овладавање вештинама за превазилажење уобичајених тешкоћа.

FACEBOOK KOMENTARI:

коментара

ПОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

Молимо унесите ваш коментар!
Молимо унесите овде ваше име